Varmt välkomna till en gård fylld med stora och små upplevelser! 

Vår viktigaste uppgift är att se till att du skall trivas och må bra! Med våra lugna djur, vackra hagar och ängar, dammar och skog, är detta en underbar plats för rekreation och vila, en plats att hämta ny styrka och energi!

Fördelar med vistelse på Björkhalla gård är:

  • Arbete med växter och djur ger både meningsfullhet och stimulerar till naturliga relationer där man själv vårdar istället för att bli vårdad

  • Utevistelsens positiva inverkan på hälsan
  • Utrymmet och den mycket informella karaktären
  • Mångfalden i arbete och aktiviteter

  • Integration genom kontakter med andra människor
 på ett naturligt och otvunget sätt
  • Synliga resultat

  • Ökad rörlighet